Dtex Security Analytics verzamelt informatie van personen en devices binnen uw organisatie en biedt zo kennis over en inzicht in gebruikersgedrag, wat uw organisatie beveiligt tegen Insider Threats.

Door informatie te verzamelen van personen en devices, biedt Dtex Security Analytics inzicht in gebruikersgedrag.

Insider threats

Hackers, cybercriminelen en computervirussen zijn vandaag de dag regelmatig in het nieuws. Hierdoor hebben veel organisaties de beveiliging tegen aanvallen van buitenaf goed geregeld. In de meeste gevallen blijkt echter dat het om interne risico's gaat.

Veel organisaties zijn zich niet bewust van zogenaamde insider threats. Interne bedreigingen kunnen bewust, maar vaak ook onbewust bestaan. Denk hierbij aan routinematig gedrag, onwetendheid of slordig omgaan met gevoelige data. Helaas kunnen medewerkers ook moedwillig meewerken aan interne bedreigingen. Dit kan gaan om het met opzet lekken van gevoelige persoonsgegevens of vertrouwelijke data voor eigen financieel gewin. 

IT-risico's en -bedreigingen komen dus steeds vaker van binnenuit. Bij Improves informeren wij u graag over hoe u uw organisatie hier tegen kunt beschermen met behulp van Dtex Security Analytics.

Meer over Dtex Security Analytics 

Door informatie te verzamelen van personen en devices, zorgt Dtex Security Analytics voor kennis over en inzicht in gebruikersgedrag. Voor de analyse maakt Dtex gebruik van bedrijfseigen metagegevens. Werkstromen van gebruikers worden hierbij gekoppeld aan bekende risico's, waardoor er sprake is van gedragsleer. De focus ligt op end-to-end werkstromen op forensisch niveau. Op deze manier verkrijgt uw organisatie inzicht in medewerkers die (per ongeluk) persoons- en/of vertrouwelijke data lekken.

Dtex Security Analytics voor uw organisatie 

Binnen Dtex staat de detectie van bedreigingen van binnenuit centraal. Onze partner creëert bruikbare intelligentie met behulp van: 

  • De juiste context 
  • Nauwkeurigheid
  • Echte inzichten

Optimale bescherming tegen insider threats in combinatie met privacybescherming staat hier te allen tijde voorop. Wat Dtex Security Analytics voor uw organisatie kan betekenen, leest u hieronder. 

Dtex in tegenstelling tot andere oplossingen

Succesvolle bescherming begint bij het juiste inzicht. Om die reden maakt Dtex Security Analytics gebruik van de intelligentie van gebruikersgedrag. Uw organisatie heeft zo inzicht in de endpoints: de punten die het dichtst bij de gebruiker staan. Met deze aanpak pakt Dtex de bedreigingen aan die andere oplossingen vaak missen. Met behulp van real time inzicht is Dtex Security Analytics sneller dan ieder alternatief. 

Zo grijpt Dtex al in bij de eerste signalen. De nauwkeurige analyse maakt het namelijk mogelijk om verdachte gebeurtenissen die kunnen duiden op een bedreiging eerder te herkennen en dus eerder te voorkomen. 

Inzicht in de gebruikersintentie 

Wat voor veel oplossingen onmogelijk is, is het trekken van conclusies uit de gebruikersintentie. Dtex Security Analytics helpt u echter wél om de volledige context te begrijpen. Dit gebeurt door het vastleggen van: 

  • Gegevens met betrekking tot gebruikersactiviteiten
  • De exacte volgorde van deze gebruikersactiviteiten 
  • Het gegeven of deze activiteiten voor een specifieke gebruiker normaal of abnormaal zijn 

Hiernaast betrekken wij uw organisatie volledig bij hoe een bepaalde beveiligingsgebeurtenis precies heeft plaatsgevonden. Dit inzicht zorgt voor bewuster handelen en dus meer bescherming in de toekomst. 

Ook inzicht buiten het netwerk van uw organisatie 

Door alle online- en technische mogelijkheden, werken steeds meer medewerkers met regelmaat thuis. Hierdoor zou het onveilig zijn als het inzicht slechts beperkt bleef tot het netwerk van uw organisatie. Zelfs wanneer uw medewerkers zich dus buiten uw netwerk bevinden, kan Dtex Security Analytics de insider threats markeren en detecteren. 

Privacy 

De privacy van uw medewerkers komt hierbij niet in het geding. Dtex Security Analytics creëert veiligheid en zichtbaarheid in de vorm van metadata. De oplossing verbergt standaard de identiteit van uw medewerkers. Alleen een vooraf bepaalde sleutelhouder kan de gegevens ontgrendelen. Het platform voldoet hiermee aan de strengste privacywetten. 

Improves & Dtex Security Analytics 

Bij Improves informeren wij u graag over Dtex Security Analytics. Wenst u meer details of advies in de juiste beveiligingsoplossing voor uw organisatie? U kunt contact met ons opnemen door direct te bellen of door onderstaand formulier in te vullen. Wij ontzorgen u graag op het gebied van IT Security.